Chemia

 1. ATMOSFERA

2. ATOM JAKO NAJMNIEJSZA CZĘŚĆ

3. ATOM JAKO NAJMNIEJSZA… 11,12

4. BUDOWA ATOMU 13

5. BUDOWA ATOMU c.d. 14

6. CHARAKTERYSTYKA GRUP 16

7. CZĄSTECZKI WARTOŚCIOWOŚC 18

8. DWUTLENEK WĘGLA 7

9. Elektrony w atomach 17

10. IZOTOPY 20

11. PIERWIASTEK I ZW. CHEM. 4

12. PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ 21

13. STĘŻENIE % 26

14. TLEN 6

15. TLENKI, PROSTE RÓWNANIA 19

16. UKŁAD OKRESOWY ŹRÓDŁO 15

17. WŁAŚCIW. FIZ. SUBST. 2

18. WODA JAKO ROZP. ROZTWORY 25

19. ZJAWISKO FIZ. A R.CHEMICZNA 3

20. BARWY WSKAŹNIKÓW 6

21. BUDOW,PODZIAŁ I OTRZ. KWASÓW 3

22. DYSOCJACJA KWASÓW 4

23. DYSOCJACJA SOLI 18

24. METODY OTRZ. SOLI 16

25. PRZEGLĄD KWASÓW 1

26. ROZP. SOLI 20

27. sole w życiu codziennym 14

28. SOLE-NOMENKLATURA, BUDOWA 15

29. SOLE-R. ZOBOJĘTNIANIA 19STĘŻENIE % SOLI 21

30. WIĄZANIE JONOWE 17

31. WŁ. FIZ.-CHEM. SOLI 22

32. WZORY SUMARYCZNE I STRUKTURALNE 2

33. ZASADA SODOWA I POTASOWA 5

Reklamy
%d blogerów lubi to: