Integracja projektu

Fizyka
· fizyczne właściwości wody i innych cieczy, Archimedes i jego prawo
· przyczyny przypływów i odpływów
· zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości
· wykorzystanie ciśnienia hydrostatycznego w praktyce, pływanie ciał w cieczach
· opór cieczy i sposoby jego zmniejszania
· literatura popularnonaukowa dotycząca tych zagadnień
· zabawki mające związek z cieczami i ich wykorzystanie
· ciekawostki o wodzie
·    dlaczego woda jest mokra?
Chemia
· skład wody
· woda jako rozpuszczalnik
· chemiczne właściwości wody
· zanieczyszczenia wody, efekt cieplarniany i jego wpływ na topnienie lodu, kwaśne deszcze
· sposoby ochrony zbiorników wodnych
Matematyka
· statystyka opisowa (diagramy procentowe)
· wykresy, tabele
· proste obliczenia ( dotyczyć będą zagadnień: – zanieczyszczenia wody, jej skład,
Opracowanie np. w formie zadań, opracowań statystycznych,
J. angielski
· słownictwo potrzebne do opisu budowy i właściwości wody
· tłumaczenie tekstów popularnonaukowych na temat zjawisk związanych z tym zagadnieniem
· tworzenie opowiadań na temat zjawisk występujących w cieczach
· tłumaczenie opracowań w celu wymiany.
J. polski
· Natchnienie w wannie?
· Konkurs Literacki na temat: „W wodzie”
· Wiersze różnych poetów na temat wody
Sztuka
· Rola wody w malarstwie
· Zdjęcia i rysunki obrazujące różne zjawiska związane z wodą
· Plakat nt. Czysta woda…itp.
Szkolne Centrum Multimedialne
·    Poszukiwanie informacji na temat wody
·    Literatura popularnonaukowa
·    Opracowanie i wydanie gazetki związanej z projektem

Reklamy
%d blogerów lubi to: