ZSPiG

Pierwszy dzwonek w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej zabrzmiał w listopadzie 1975 roku. Nowa Zbiorcza Szkoła Gminna objęła opieką uczniów ze Słupi Wielkiej oraz z 16 okolicznych wsi. Obwód szkolny obejmował takie miejscowości jak: Słupia Wielka, Żabikowo, Koszuty, Brzeziny, Trzebisławki, Koszuty Huby, Lorenka, Annopole, Pętkowo, Strzeszki, Kijewo, Chwałkowo, Kaźmierki, Nadziejewo oraz bardziej odległe – Dębicz, Dębiczek, Mączniki, Janowo. Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Władysław Oleśków, dzięki któremu szkoła w Słupi Wielkiej została wybudowana. Środowisko szkolne wybrało na patrona generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

 W marcu 1978 roku nadano szkole imię, a 18 marca 1980 roku wręczono sztandar. Od 1984 roku placówka funkcjonowała jako ośmioklasowa szkoła podstawowa, a jej obwód zmniejszył się tylko o dwie miejscowości. W 1987 roku funkcję dyrektora szkoły objęła pani Maria Ściborska. Pełniła ją do 2003 roku. Po wprowadzeniu reformy oświatowej do szkoły uczęszczali tylko uczniowie szkoły podstawowej. Jednak po wielu staraniach dyrekcji, nauczycieli, rodziców a także samych uczniów, w 2003 roku utworzono w szkole gimnazjum.

Dzisiaj naszą szkołę tworzy Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a dyrektorem od 2003roku jest pan Stanisław Pyrzyk. Obecnie w naszej szkole znajduje się przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Szkoła wyposażona jest w jedną pracownie komputerową, w których uczniowie nie tylko uczą się informatyki, ale także korzystają z komputerów na innych zajęciach lekcyjnych. Mogą również korzystać z centrum multimedialnego, które znajduje się w bibliotece szkolnej. Szkoła posiada salę gimnastyczną, gdzie uczniowie na lekcji w-f poprawiają swoja sprawność fizyczną. Czas wolny od zajęć lekcyjnych lub w oczekiwaniu na odjazd do domu spędzają w świetlicy szkolnej.

W szkole działają kółka: teatralne, polonistyczne oraz wokalne. Wychowawcy i uczniowie zadbali o to, aby wszyscy czuli się w szkole jak w domu. Odpowiedni wystrój i wyposażenie sal sprzyjają miłej atmosferze. Pragniemy nadmienić, że nasza szkoła jako jedyna w gminie Środa Wlkp. przystąpiła w 1992 roku do eksperymentu wprowadzającego nauczanie integralne w młodszych klasach.

 

%d blogerów lubi to: