Tablice

 nazwa  oznaczenie  wartość
Prędkość światła w próżni c 299792458 m*s-1
Stała grawitacyjna G 6.670*10-11N*m2*kg-2
Liczba Avogadra N 6.023*1023mol-1
Ładunek elektronu e 1.602*10-19C
Stała Plancka h 6.62559*10-34J*s
Przenikalność elektryczna próżni μ0 8.86*10-12F*m-1
Przenikalność magnetyczna próżni μ0 1.256*10-6V*s*A-1*m-1
Stała Rydberga R 10973731.534 m-1
Promień Bohra a0 0.529177249*10-10m
Komptonowska długość fali   2.42631058*10-12m
Ładunek właściwy elektronu   -1.75881962*10-11C*kg-1
Magneton Bohra   9.2740154*10-24J*T-1
Magneton jądrowy   5.0507866*10-27J*T-1
Masa elektronu me 9.1093897*10-31kg
Masa mionu   1.8835327*10-28kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Masa neutronu mn 1.6749286*10-27kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Masa neutronu mn 1.6749286*10-27kg
Masa protonu mp 1.6726213*10-27kg
Stała Faradaya F 96485.309 C*mol-1
Stała gazowa uniwersalna R 8.314510 J*mol-1*K-1
Stała Boltzmanna k 1.380658*10-23J*K-1
Stała Stefana-Boltzmanna   5.67051*10-8 W*m-2*K-4
Standardowe przyspieszenie spadku swobodnego g 9.80665 m*s-2
Standardowa atmosfera atm 101325 Pa
Jednostka masy atomowej u 1.6605402*10-27 kg
931.49432 MeV
Pierwsza prędkość kosmiczna vI 7.91 km*s-1
Druga prędkość kosmiczna vII 11.19 km*s-1
Trzecia prędkość kosmiczna vIII 16.7 km*s-1
Normalna objętość molowa gazu doskonałego V0 22.41 dm3*mol-1
// //

Reklamy
%d blogerów lubi to: