Terminarz

GRUPA FIZYKA

03.10 – 22.10 – omówienie fizycznych właściwości wody i innych cieczy, Archimedes i jego
                                prawo,
24.10 – 28.10 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
31.10 – 10.11 – zależność ciśnienia hydrostatycznego od wysokości, wykorzystanie ciśnienia  
                               hydrostatycznego w praktyce, pływanie ciał w cieczach,
14.11 – 18.11 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
21.11 – 02.12 – przyczyny przypływów i odpływów, opór cieczy i sposoby jego zmniejszania,
05.12 – 09.12.- przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
12.12 – 02.01.- zabawki mające związek z cieczami i ich wykorzystanie, ciekawostki o
                          wodzie,
02.01 – 06.01 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
09.01 – 21.01 – dlaczego woda jest mokra, rozdanie ulotek po szkole
16.01 – 03.02 – stworzenie gazetki
06.02 – 21.03 – organizacja festynu na terenie szkoły z okazji Światowego Dnia Wody
                                 (zakończenie projektu)

GRUPA CHEMIA

03.10 – 22.10 –  skład wody
24.10 – 28.10 –  przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
31.10 – 10.11 – woda jako rozpuszczalnik
14.11 – 18.11 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
21.11 – 02.12 – chemiczne właściwości wody
05.12 – 09.12 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
12.12 – 02.01 – zanieczyszczenia wody, efekt cieplarniany i jego wpływ na topnienie
                               lodu, kwaśne deszcze
02.01 – 06.01 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
09.01 – 21.01 – sposoby ochrony zbiorników wodnych
16.01 – 03.02 – stworzenie gazetki
06.02 – 21.03 – organizacja festynu na terenie szkoły z okazji Światowego Dnia Wody
                         (zakończenie projektu)

GRUPA MATEMATYKA

03.10 – 22.10 – statystyka opisowa (diagramy procentowe), wykresy, tabele
24.10 – 28.10 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
31.10 – 10.11 – proste obliczenia ( dotyczyć będą zagadnień: – zanieczyszczenia wody, jej
                               skład)
14.11 – 18.11 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
21.11 – 02.12 – stworzenie zadań dotyczących wody
05.12 – 09.12 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
12.12 – 02.01 –  woda w liczbach?
02.01 – 06.01 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
09.01 – 21.01 – masa, długośc, objętośc i powierzchnia wody
16.01 – 03.02 – stworzenie gazetki
06.02 – 21.03 – organizacja festynu na terenie szkoły z okazji Światowego Dnia Wody
                                (zakończenie projektu)

GRUPA JĘZYK POLSKI

03.10 – 04.11 –  „Natchnienie w wannie”, pierwszy konkurs szkolny (poezja), Wiersze
                                   różnych poetów na temat wody
07.11 – 11.11 –  przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
14.11 – 02.12 –  „W wodzie”, drugi konkurs szkolny (opowiadanie), wiersze na temat poetów
                                 na temat wody
05.12 – 09.12 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
12.12 – 13.01 – stworzenie książeczki z wierszami i opowiadaniami
16.01 – 03.02 – stworzenie gazetki
06.02 – 21.03 – organizacja festynu na terenie szkoły z okazji Światowego Dnia Wody
                               (zakończenie projektu)
GRUPA JĘZYK ANGIELSKI

03.10 – 22.10 – słownictwo potrzebne do opisu budowy i właściwości wody
24.10 – 28.10 –  przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
31.10 – 10.11 – tłumaczenie tekstów popularnonaukowych na temat zjawisk związanych z  zagadnieniem
14.11 – 18.11 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
21.11 – 02.12 – tworzenie opowiadań na temat zjawisk występujących w cieczach
05.12 – 09.12 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
12.12 – 02.01 –  tłumaczenie opracowań na temat wody
02.01 – 06.01 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
09.01 – 21.01 – słownictwo fachowe stosowane w różnych dziedzinach nauki
16.01 – 03.02 – stworzenie gazetki
06.02 – 21.03 – organizacja festynu na terenie szkoły z okazji Światowego Dnia Wody
                         (zakończenie projektu)

GRUPA SZTUKA

03.10 – 28.10 –  rola wody w malarstwie
31.10 – 11.11 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
14.11 – 02.12 – Zdjęcia i rysunki obrazujące różne zjawiska związane z wodą
05.12 – 21.12 – przedstawienie wyników na tablicy szkolnej
02.01 – 13.01 – stworzenie plakatów związanych z wodą
16.01 – 03.02 – stworzenie gazetki
06.02 – 21.03 – organizacja festynu na terenie szkoły z okazji Światowego Dnia Wody
                         (zakończenie projektu)

WYCIECZKI

24.10 – 28.10 – oczyszczalnia w Słupi Wielkiej, zasada jej działania (wszystkie grupy)
21.11 – 25.11 – miejska oczyszczalnia ścieków, wieża ciśnień, stacja uzdatniania wody
12.12 – 20.12 – wyjazd na basen do Kórnika lub Jarocina
27.02 – 09.03 – łąki w Koszutach, rzeczka Struga Średzka
30.01 – 24.02 – wyjazd na UAM (wydział chemii lub przyrodniczy)

Reklamy
%d blogerów lubi to: