ZSA

ZESPÓŁ SZKÓŁ AKADEMICKICH – NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

ZSA

Niepubliczne Gimnazjum założone przez Wielkopolską Wyższą Szkołę Społeczno – Ekonomiczną w Środzie Wlkp. przy ul. Surzyńskich 2 spełnia warunki określone w art. 7 ust 3 o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r – to jest:

– zatrudnia nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje;
– realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania, uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego;
– stosuje, ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;
– prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, ustaloną dla szkół publicznych.

Uprawnienia szkoły publicznej Gimnazjum otrzymało od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w dniu 01 stycznia 2010 r. na podstawie postanowienia nr 0155/1/10.

Gimnazjum działa od 1 września 2011 r.

Obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr inż. Katarzyna Jastrząb.

Nadzór nad Zespołem Szkół Akademickich w imieniu WWSSE w Środzie Wlkp. sprawuje: prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. Szkoła liczy 15 oddziałów (323 uczniów).

Uczniowie mogą korzystać:

– z czterech pracowni komputerowych ( po 30 stanowisk każda);
– z dwóch pracowni językowych;
– z sali gimnastycznej i natrysków;
– boisk ze sztuczną nawierzchnią do koszykówki i siatkówki;
– kortu tenisowego ze sztuczną trawą:
– baru studenckiego:
– sali wykładowej.

Gimnazjum  wyposażone jest w najnowocześniejsze środki audiowizualne; posiada też wewnętrzną sieć internetową; na terenie całego obiektu istnieje bezprzewodowy dostęp do internetu. Szkoła zapewnia również uczniom dostęp do specjalistycznej biblioteki elektronicznej. Dla  uczniów dojeżdżających – zapewniamy bezpłatny dojazd autobusem szkolnym.

Reklamy
%d blogerów lubi to: